characters - masker odin
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026


Alle billeder skifter automatisk så længe "musen" peger udenfor billedfeltet. Står "musen" inde i feltet, kan billederne skiftes med højre/venstre pil, eller tastaturets h/v taster.


The pictures will shift automatically when the curser is placed outside the picture frame.When the curser is placed within the picture frame, pictures may be shifted by the right/left arrows, or by the keyboard R/L buttons.