Thorsminde
Det nye Strandingsmuseum Sct. George i Thorsminde.
Småbådehavnen indenfor slusen
En af de mindre både med yngste skipper, Mikkel ved roret
En storm i 2013 forårsagede havari på en båd i inderste havnebassin.
En lystfisker i solnedgangen
Lystfiskere
Lystfiskere
Slusen set fra Nissum Bredning siden
Slusen med gennemsejlings åbningen
Slusen på langs af landevejen
Slusen set fra Strandingsmuseet
Lystfiskere
Lystfisker
Turister i "magsvejr"
Børnene fanger krabber
Hård sø
Storm - det nordlige fyr i indsejlingen
Stormvejr
Storm, det sydlige fyr i indsejlingen
Kraftig storm
Stor natursten, som blev kastet op på høften udfor Strandingsmuseet af stormen"Bodil" i december 2013
Tisvarende betonblok, der blev kaset op på høften af stormen Gorm november 2015
Forurening af stranden ud for Thorsminde.
Frurening på staranden
Der er til tider krabber til salg
"Dabs" (lufttørrede fladfisk) til salg i auktionshallen, når der er åbent for turister
Inde i Nissum Bredning, dyrkes ofte windsurfing - vist mest for begyndere -
Fiskeauktion
Fiskeauktion
Fiskeauktion
Fiskeauktion
Sandpumperen Tønne er tit på arbejde her.


000