Med Odin i Kina
Sultne munke
Kinesisk arbejdsfordeling


Alle billeder skifter automatisk så længe "musen" peger udenfor billedfeltet. Står "musen" inde i feltet, kan billederne skiftes med højre/venstre pil, eller tastaturets h/v taster.


The pictures will shift automatically when the curser is placed outside the picture frame.When the curser is placed within the picture frame, pictures may be shifted by the right/left arrows, or by the keyboard R/L buttons.